Praca w stomatologia4you.pl

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Monika Marut (gabinety pod marką stomatologia4you.pl)
z siedzibą we Wrocławiu 54-117 ul. Królewiecka 147 A proponuje pracę:

 • Lekarzom stomatologom
 • Lekarzom stomatologom posiadającym specjalizację
 • Asystentkom oraz higienistkom stomatologicznym
 • Pracownikom wspierającym działanie gabinetów np. rejestratorkom

Praca jest świadczona w lokalizacji: Wrocław ul. Królewiecka 147/A

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie C.V na adres: stomatologia4you.pl@gmail.com

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ISPS Monika Marut:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ISPS Monika Marut ul. Królewiecka 147 A 54-117 Wrocław moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz pozyskanych w trakcie procesu rekrutacji, wykraczających poza dane, których przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa, w celu udziału w rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ISPS Monika Marut ul. Królewiecka 147 A 54-117 Wrocław moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz pozyskanych w trakcie procesu rekrutacji, w tym wykraczających poza dane, których przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa, w celu udziału w przyszłych rekrutacjach na inne stanowiska w ISPS Monika Marut.

 

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO:

Administratorem Twoich danych osobowych jest ISPS Monika Marut, ul. Królewiecka 147 A 54-117 Wrocław (dalej ISPS). Dane kontaktowe: tel.505 190 515; stomatologia4you.pl@gmail.com

W procesie rekrutacji przetwarzać będziemy dane wymagane przepisami prawa oraz inne dane: przekazane przez Ciebie, uzyskane w trakcie spotkań rekrutacyjnych, w tym z testów, w których uczestniczyłaś/eś i innych zastosowanych w trakcie spotkań rekrutacyjnych metod weryfikacji kompetencji i umiejętności, oraz dane o referencjach uzyskane od wskazanej przez Ciebie osoby. Dane te będą służyły do ustalenia Twoich kompetencji i umiejętności i ich oceny pod kątem spełnienia wymagań na stanowisko, o które się ubiegasz.  

Twoje dane przetwarzane będą:

  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – na podstawie przepisów prawa (obowiązek prawny administratora danych), a dla danych, których przetwarzanie nie wynika z przepisów prawa –  na podstawie Twojej zgody – przez okres:
   • do zakończenia rekrutacji, w której bierzesz udział,
   • 1 roku od złożenia aplikacji, jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych rekrutacjach,
  1. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ISPS – przez okres wskazany w przepisach prawa dla przedawnienia roszczeń.

W zakresie wynikającym z przepisów prawa podanie przez Ciebie danych na potrzeby rekrutacji jest wymogiem prawnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, a dane te nie decydują o wyniku rekrutacji i zawarciu umowy o pracę, jednak mogą być przez nas brane pod uwagę.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:

  1. a) podmiotom przetwarzającym, które współpracują z ISPS w prowadzeniu rekrutacji lub świadczącym pomoc prawną,
  2. b) podmiotom obsługującym na nasze zlecenie nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne oraz ich podwykonawcom.

Masz prawo do:

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem,
 • żądania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez ISPS,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez ISPS lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw możesz przesłać wniosek listownie na adres: ISPS Monika Marut, ul. Królewiecka 147 A 54-117 Wrocław  lub na adres e-mail stomatologia4you.pl@gmail.com Jeśli będzie to konieczne, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie w celu sprawdzenia, czy masz prawo do złożenia wniosku.

Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.